Menu

Медицински факултет

 

Адреса и број: Медицински факултет Приштина, Анри Динана б.б

Место: Косовска Митровица

Поштански код: 38220

Регион/регија у држави: Косово и Метохија

 


ТЕЛЕФОНИ

  Централа: 028/498-298

Студентска служба: 028/498-296

 

Untitled-3