Menu

Конкурси и одлуке

Конкурс за доделу стипендија студентима
 Више на:http://www.kosmitrovica.rs/konkurs-za-dodelu-stipendija-studentima/

____________________________________________________________________

Ј А В Н И   О Г Л А С
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (БАНКЕТ САЛЕ У ОБЈЕКТУ „МИТРОВАЧКИ ДВОР“) ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 Више на: http://www.kosmitrovica.rs/javni-oglas-za-izdavanje-u-zakup-poslovnog-prostora-banket-sale-u-objektu-mitrova%C4%8Dki-dvor/

____________________________________________________________________