Menu

Привремени орган

Драгиша Влашковић

Члан Привременог органа Општине Косовска Митровица

Инжењер технологије

(рођен 1968.године – Косовска Митровица)

Драгиша Влашковић

E-mail adresa: clan1pr-organa@kosmitrovica.rs

_____________________________________________________

Нинослав Ђерић

Члан Привременог органа Општине Косовска Митровица

Специјалиста-струковни инжењер машинства

(рођен 1975.године – Косовска Митровица)

Нинослав Ђерић

E-mail adresa: clan2pr-organa@kosmitrovica.rs

_____________________________________________________

 Драган Радисављевић

Члан Привременог органа Општине Косовска Митровица

Дипломирани комерцијалиста

(рођен 1958.године – Косовска Митровица)

Драган Радисављевић

E-mail adresa: clan3pr-organa@kosmitrovica.rs

_____________________________________________________

Иван Маченовски

Секретар Привременог органа

Дипломирани правник

(рођен 1979.године – Косовска Митровица)

Иван Маченовски

E-mail adresa: sekretar-pr.organa@kosmitrovica.rs