Menu

Архива

02.03.2015.година

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСОВСКА МИТРОВИЦА

 Расписује

 ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМАСТРУЧНА ПРАКСА У 2014 – 2015. ГОДИНИ СА 10 НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА

Оглас стручна пракса – ОКТОБАР 2014


 

03.07.2014.година

Стратегија локалног економског развоја општине Косовска Митровица

Ово је основа документа стратегије  локалног економског развоја општине Косовска Митровица. -a и он ће у наредном периоду бити дорађен тако да С. О. К. М. буде спремна за потенционалне инвеститоре. Овим пројектом ће се у наредном периоду имплементацијом обезбедити нова радна места, развој инфраструктуре и побољшање услова живота грађана општине. У ПДФ прилогу вам достављајамо низ планова и иницијатива на којима је локална самоуправа радила у протеклом периоду : Стратегија локалног економског развоја општине Косовска Митровица (ПДФ)

 

_____________________________________________________________________

 

 

12.04.2014.година

 

Стипендија студентима са територије општине  Косовска Митровица за 2014 годину.

На основу  Одлуке  Привременог органа  општине Косовске Митровица о расписивању конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине  Косовска Митровица за 2014 годину, Конкурсна  комисија је на основу  приспеле документације и конкурсних  критеријума, закључила  да следећи кандидати испуњавају услове  и донела ранг листу.

Ранг листа ( преузми листу )

_____________________________________________________________________

28.04.2014.година

На основу члана 5. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Косовска Митровица ( 01 број 67 – 1 / 1 од 07.04.2014. године ) и Одлуке о броју и висини студентских стипендија за 2014. годину (01 број 67 – 1 од 07.04.2014. године),

Комисија за доделу стипендија студентима расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КОСОВСКА МИТРОВИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ

 

  1. Расписује се Конкурс за доделу стипендија студентима са пребивалиштем на територији општине Косовска Митровица, за 2014. годину.

 

  1. Право пријаве на конкурс имају редовни студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија (у даљем тексту: студент), под следећим условима:

 

–         да су уписали једну од година основних или дипломских академских студија, од друге до последње;

–         да студирају на терет буџета;

–         да током студија имају просечну оцену најмање 8,0;

–         да током студија нису обнављали ни једну годину,

–         да имају пребивалиште на територији општине Косовска Митровица и

–         да нису корисници стипендије по неком другом основу у 2014. години.

 

  1. Одлуку о висини стипендија доноси Привремени орган општине Косовска Митровица у складу са Одлуком о буџету општине Косовска Митровица за 2014. годину.

 

  1. Кандидат уз пријаву на конкурс подноси следећа документа:

 

–         уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија са степеном студија (издаје факултет);

–         уверење о висини просечне оцене током студија(издаје факултет);

–         уверење да током студија није обнављао годину (издаје факултет);

–         фотокопију индекса и

–         уверење о пребивалишту (издаје ПУ Косовска Митровица).

 

  1. Редослед студената за доделу стипендија утврђује се на основу критеријума утврђеним Одлуком о стипендирању студената са територије општине Косовска Митровица.

 

  1. Стипендија се исплаћује у трајању од шест месеци, почев од 01. априла 2014. године закључно са 30. новембром 2014. године (осим за месец јул и август).

 

  1. Корисник губи право на стипендију у случају: нетачно приказаних података, уколико се утврди да је корисник стипендије по неком другом основу у 2014. години, промене пребивалишта и уколико напусти редовно школовање.

 

  1. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у листу Јединство и на огласној табли Општинске управе општине Косовска Митровица.

 

  1. Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узети у разматрање.

 

  1. Пријаве на Конкурс достављају се у затвореној коверти на адресу: Општина Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб,са назнаком: „Пријава на конкурс за доделу стипендија студентима“.

 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

_____________________________________________________________________

02.04.2014.година

Поводом Ускршњих празника Установа за спорт,омладину и специјализоване услуге-секција за културни аматеризам у сарадњи са Културним центром „Драгица Жарковић“,расписује:

 

 

         Поштовани пријатељи,

 

Поводом Ускршњих празника Установа за спорт, омладину и специјализоване услуге-секција за културни аматеризам  у сарадњи са Културним центром “Драгица Жарковић”, расписује:

 

КОНКУРС

 

 

– Најлепше украшеног Васкршњег јајета,

-Најлепши  ликовни  рад посвећен Васкрсу.

            Право учешћа имају ученици  основних школа општине Кос.Митровица  који koнкуришу са по једним радом, подељени у две групе:

 

-прва група од првог до четвртог разреда

-друга група од петог до осмог разреда

Тема “ УСКРС-НАЈРАДОСНИЈИ ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК“

 

Радове доставити  Установи за спорт, омладину и специјализоване услуге – секција за културни аматеризам Колaшинска 64 (бивша зграда Општине код три солитера , трећи спрат) најкасније до 11.04.2014.године (петак) до 13 часова  .Достављени радови се не враћају .

 

Најуспешнији  радови биће награђени.

 

Генерални покровитељ Привремени орган Општине Косовска Митровица

 

Најбољи радови биће проглашени на завршној приредби дана 16.04.2014.год. (среда) у сали Друштвене исхране у Кос.Митровици.

са почетком у 13 часова.

 

У програму учествују чланови школских секција i КУД “Косовски Божур“ из Косовске Митровице

 

 

 

 

      Установа за спорт, омладину и специјализоване услуге