Vučitrnska gimnazija sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Vučitrnska gimnazija sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici se nalazi u zgradi Tehničke škole “Mihailo Petrović Alas”.

Više o Tehničkoj školi možete saznati na sledeći link: http://www.kosmitrovica.rs/310-2/

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©