Univerzitet u Prištini

Univerzitet u Prištini osnovan je 18. novembra 1969. godine u Prištini. Zbog ratnih dešavanja na Kosovu i Metohiji, sedište Univerziteta premešteno je najpre u Kruševac, a zatim, 2001. godine, u Kosovsku Mitrovicu, gde se i danas nalazi. Nastavno osoblje broji preko 746 članova i oko 350 zaposlenih u vannastavi. Univerzitet na početku akademske 2007/2008. godine ima 9.320 studenata, a ovogodišnja upisna kvota je bila 2.726 studenata. Trenutnu strukturu studenata čini: 45% studenata sa područja Kosova i Metohije, 30% iz ostalih delova Srbije, 25% iz Crne Gore, kao i manji broj studenata iz Republike Srpske (BiH) i Makedonije.

Istorijat

Razvoj višeg i visokog obrazovanja na Kosovu i Metohiji počinje osnivanjem prve Više pedagoške škole u Prištini, školske 1958/59. godine. Prvi fakultet koji je počeo sa radom bio je Filozofski – osnovan školske 1960/61. godine, iz kojeg su 20 godina kasnije nastala dva fakulteta: Filozofski i Prirodno-matematički, da bi se 1989. godine Filozofski razgranao na: Filozofski i Filološki. Pravno-ekonomski fakultet osnovan je 1961/62. godine i iz njega će se, takođe razviti dva fakulteta: Pravni i Ekonomski. Tehnički fakultet u Prištini počeo je sa radom školske 1965/66. godine. U cilju stvaranja uslova za bolju zdravstvenu zaštitu i unapređenje naučno-istraživačkog rada 1969. godine osnovan je i Medicinski fakultet. Navedeni fakulteti bili su u sastavu Univerziteta u Beogradu sve do 1970. godine i na njima se nastava odvijala na srpskom jeziku. Univerzitet u Prištini osnovan je Zakonom o osnivanju Univerziteta u Prištini 18. novembra 1969. godine. U sastav Univerziteta u Prištini ušli su fakulteti sa sedištem u Prištini, a kasnije i ostali fakulteti, kao i sedam viših škola. Univerzitet u Prištini je u skladu sa Zakonom o osnivanju ove ustanove organizovao nastavni proces na srpskom i albanskom jeziku.

Nakon donošenja Zakona o univerzitetu 1992. godine. Univerzitet u Prištini je u svom sastavu imao 14 fakulteta, od kojih dvanaest sa sedištem u Prištini: Ekonomski, Medicinski, Pravni, Prirodno-matematički, Poljoprivredni, Filozofski, Filološki, Fakultet za fizičku kulturu, Fakultet umetnosti, Građevinsko-arhitektonski, Elektrotehnički i Mašinski fakultet; jedan sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Rudarsko-metalurški i jedan sa sedištem u Prizrenu – Učiteljski fakultet. Na svim fakultetima usaglašavaju se novi nastavni planovi sa istorodnim fakultetima u Srbiji. Pored obrazovne i naučne delatnosti, Univerzitet je imao i izdavačku delatnost. Kvalitetom nastave i naučnoistraživačkog rada, uspostavljanjem međuuniverzitetske i međunarodne saradnje, Univerzitet u Prištini postao je ravnopravni član porodice univerziteta u Srbiji.

Period od 1991. godine do danas

Nastava na albanskom jeziku od školske 1991/92. godine samoinicijativno se izdvojila, tako da je došlo do formiranja paralelnog obrazovnog sistema. Fakulteti Univerziteta u Prištini nastave na srpskom jeziku nastavili su da obavljaju obrazovnu i naučnu delatnost u okviru jedinstvenog obrazovnog sistema Republike Srbije. Nakon dogovora postignutog između tadašnjeg predsednika Slobodana Miloševića i albanskog političara Ibrahima Rugove 1. septembra 1996. godine, uz posredovanje Zajednice „Sent Euđidio“ potpisan je Sporazum o obrazovanju. Na osnovu tog Sporazuma formirana je Komisija „3+3“, koja je 23. marta 1998. godine pripremila dogovorene mere za primenu Sporazuma o obrazovanju, kada albanski nastavnici, saradnici i studenti pristaju da se vrate u okvir obrazovnog sistema Republike Srbije. Članove Komisije „3+3“ sa albanske strane sačinjavali su: Fehmi Agani, Abdul Rama i Redžep Osmani; sa srpske strane bili su to predstavnici državnih organa Republike Srbije: Ratomir Vico, Goran Perčević i Dobrosav Bjeletić, uz prisustvo članova Zajednice „Sent Euđidio“: monsinjora Vićenca Palie, profesora Roberta Maroco dela Roka i doktora Marija Đira. Nakon utvrđenih rokova i termina za realizaciju dogovorenih mera za „normalizaciju“ obrazovnog sistema, došlo je do potpunog odvajanja univerzitetskih objekata (studentski domovi, menza, biblioteka), odnosno do fizičkog odvajanja nastavnika, saradnika i studenata srpske i albanske nacionalnosti. Na osnovu podele Komisije „3+3“ Albancima je pripalo 60% univerzitetskog prostora, Srbima 35% i Turcima 5%. Tokom NATO agresije na Jugoslaviju, oko 1.500 nastavnika, saradnika i svih zaposlenih na Univerzitetu u Prištini, zajedno sa 16.000 studenata, koji su nastavu slušali na srpskom jeziku, proterano je sa fakulteta, uzurpirana je kompletna imovina i nikada im nije bio omogućen povratak. Prvih dana, u vreme ulaska KFOR-a na Kosovo i Metohiju, nekoliko Srba profesora je ubijeno na fakultetima (dr Miodrag Lekić,..). Posle brutalnog progona iz Prištine, Univerzitet u Prištini je po odluci države Srbije privremeno izmešten u Kruševac, sa još nekoliko fakulteta, dok su pojedini fakulteti svoju delatnost obavljali u: Kosovskoj Mitrovici, Leposaviću, Vranju, Blacu, Varvarinu. Odlukom Vlade Republike Srbije krajem 2001. godine Univerzitet u Prištini prelazi u Kosovsku Mitrovicu koja je određena kao privremeno sedište Univerziteta. Postepeno i postupno svi fakulteti koji su bili u sastavu Univerziteta vraćaju se na prostor Kosova i Metohije. Rektorat_Univerziteta_u_Prištini_sa_privremenim_sedištem_u_Kosovskoj_Mitrovici

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©