Služba za odnose sa javnošću

Protokolista Opštine:

Smiljana Despotović – Vuletić

email adresa: sdespotovicvuletic@gmail.com

kontakt telefon: 0648523709

Copyright & design reserved to: PATRO© 2015