Menu
Новости

Саопштење

Саопштење

Привремени огран општине Косовска Митровица у сарадњи са Националном службом ѕа запошљавање, филијала Косовска Митровица, кроз програм ЛАПЗ 2020 реализоваће следеће мере у оквиру активне политике запошљавања младих и то кроз програме: стручног оспособљавања и јавних радова. У циљу реализације тог програма, позивају се грађани који су на евиденцији НСЗ да поднесу пријаве у канцеларији инфо центра Општинске управе Косовска Митровица и том приликом ће доставити важећу и очитану фотокопију личне карте и фотокопију дипломе о стеченом образовању. Након разматрања поднете документације изабрани кандидати ће бити обавештени.

Служба за односе са јавношћу

11

Comments are closed.