Новости

Рад Писарнице општине Косовска Митровица

Рад Писарнице општине Косовска Митровица

Писарница је организациона јединица у којој се обављају следећи послови : примање поднесака од странака, пријем , отварање, прегледање и распоређивање поште, евидентирање предмета, здруживање аката, достављање предмета и аката унутрашњим организационим јединицама, отпремање поште, чување предмета, њихово архивирање и излучивање…. У писарници се пружају информације, даје стручна помоћ странкама и основна обавештења о стању решавања њихових захтева.

Претходни дани су били пуни посла и обавеза за запослене на овом Одељењу општине Косовска Митровица.

Запослени у овој канцеларији су имали: 16 захтева за новчану помоћ, 7 захтева за финансирање, 1 захтев за адаптацију стана, 15 захтева за  продужење уговора о раду,  181 примљен захтев за Књигу на личност прослеђених Одељењу за финансије ,Одељењу друштвених делатности и председнику, 73 захтева за доделу станова, 8 решења о  годишњем одмору, 3 захтева за издавање сале “Митровачки двор”,  захтеви за решавање комуналних проблема, а архивирано је 467предмета, 1 захтев за потврду о кућном броју, 1 захтев за промену пребувалишта, 2 предмета о фунансирању адвоката. Примани  су и многобројни други захтеви који су прослеђивани на места предвиђена за њихово реализовање….

Месец октобар за ово Одељење је био пун посла, ане само овај већ и сваки претходни као и сваки наредни дан.

 

Служба за односе са јавношћу

Comments are closed.

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©