Новости

Рад Одељења за инспекцијске послове и Одељења за финансије општине Косовска Митровица

Рад Одељења за инспекцијске послове  и Одељења за финансије општине Косовска Митровица

Одељење за инспекцијске послове општине Косовска Митровица има своје стандардне процедуре које примењује заједно са својим начелником и инспекторима овог Одељења.

Након завршене санације ударних рупа, степеништа код Медицинске школе са домом ученика, постављање билборда на кључним местима у граду, Одељење за инспекцијске послове обавља и остале послове за добробит града и самих грађана, вршећи редовну контролу у спречавању уличне продаје, редовну контролу градилишта, контролу комби превозника…Осим овога инспектори Одељења за инспекцијске послове су вршили редован рад на контроли јавних површина и одржавању комуналног реда, обављали разговоре са власницима објеката која су бесправно саграђена, обављали разговор у вези са предстојећим уређењима зелених површина, вршили контролу пријема места боравка, редовну контролу градилишта код болнице и на шеталишту,, уклањање  сувог дрвета из улице Краља Петра Првог,… Уз све то вршен је редован пријем странака, упућивање на места и људе који су им потребни, контрола законске регулативе на градском гробљу и остали канцеларијски послови. Имали су и интервенцију , по налогу ЈП”Водовод-Ибар” на санирању изливања воде код мотела “Бели двор”, упутили су захтев Дирекцији за градско-грађевинско земљиште и путеве за постављање и обнову застава Републике Србије, уклањање комби возила за доставу уз асистенцију полиције,одрадили извештај Комисије о примопредаји радова на санацији ударних рупа , као и рад на истом….

Одељење за финансије обавља послове који се односе на послове буџета -планирање, припрема нацрта буџета и извршење буџета, обавештавање корисника буџетских средстава о одобреним апропријацијама и квотама, планирање буџетске ликвидности готовинских токова        у оквиру планова за извршење, одобравање преузете обавезе и прослеђивање трезору ради извршења, припремање предлога одлуке о употреби сталне и текуће буџетске резерве, вршење евентуалне корекције плана, саставља консолидовани завршни рачун буџета…

Ово одељење је у протеклим недељама  имало :   5 налога о преносу средстава буџетским корисницима, 208 прокњижених налога по изводима расходи-приходи,42 примљених рачуна од стране добављача,19 раздужених предмета омота списа према писарници, 15 налога о преносу средстава из ЦРФ-а, 68 регистрованих рачуна на ЦРФ-у, 8 административних забрана, 4 примљених решења о продужењу радног односа, 40 пуштених пореских пријава, 34  требовања за канцеларијски материјал, одрађен је обрачун плата за месец септембар-за све раднике,  24 уговора о делу, 1 пореска пријава за потребе НСЗ.

Што се тиче канцеларије пореске управе , било је: 17 потврда за регулисање стамбеног питања, 19 потврда за остваривање дечјег додатка, 34 потврда за остваривање социјалне помоћи и 8 уплата административних такси.

Служба за односе са јавношћу

Comments are closed.

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©