Novosti

Rad matičnih službi opštine Kosovska Mitrovica

Rad matičnih službi opštine Kosovska Mitrovica

Opšta uprava opštine Kosovska Mitrovica je najveći sektor same opštine i kao takva ona ima najviše rada sa strankama, najviše posla u oblastima matičnih službi, kancelarije za overu, pisarnice i mesnih zajednica.

Matična služba opštine Kosovska Mitrovica , služba koja prima zahteve za izvode rođenih , umrlih , državljanstva  u proteklim danima imala je 282 primljena zahteva za izvod rođenih,32 za izvod venčanih , 103 za državljanstvo i 1 zahtev za izvod umrlih. Službenih zahteva bilo je 35 , izvoda o zaključenju braka  ispravka matičnog broja, ispravka prezimena majke ,zahteva za naknadni upis u knjigu umrlih i internacionalnih zahteva.

Što se tiče kancelarije matične službe koja vrši upis novorođene dece, upise matičnih brojeva, upise sklopljenih brakova, radi izveštaje o smrti i prijavu smrti, one su u protekloj nedelji imale 27 upisanih beba u MKR, o čemu su sačinjeni zapisnici , otkucana 34 izvoda, 13 izvoda umrlih i 12 venčanja.

Otkucani su izvodi venčanih, rođenih , upisana lica u Knjigu umrlih, sačinjeni zapisnici o smrti, a poslati su i zveštaji Penzijsko-invalidskom osiguranju za brisanje sa evidencije, ali je upisano i mnogo matičnih brojeva.

 

Služba za odnose sa javnošću

Comments are closed.

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©