Новости

Рад матичних служби општине Косовска Митровица

Рад матичних служби општине Косовска Митровица

Општа управа општине Косовска Митровица је највећи сектор саме општине и као таква она има највише рада са странкама, највише посла у областима матичних служби, канцеларије за оверу, писарнице и месних заједница.

Матична служба општине Косовска Митровица , служба која прима захтеве за изводе рођених , умрлих , држављанства  у протеклим данима имала је 282 примљена захтева за извод рођених,32 за извод венчаних , 103 за држављанство и 1 захтев за извод умрлих. Службених захтева било је 35 , извода о закључењу брака  исправка матичног броја, исправка презимена мајке ,захтева за накнадни упис у књигу умрлих и интернационалних захтева.

Што се тиче канцеларије матичне службе која врши упис новорођене деце, уписе матичних бројева, уписе склопљених бракова, ради извештаје о смрти и пријаву смрти, оне су у протеклој недељи имале 27 уписаних беба у МКР, о чему су сачињени записници , откуцана 34 извода, 13 извода умрлих и 12 венчања.

Откуцани су изводи венчаних, рођених , уписана лица у Књигу умрлих, сачињени записници о смрти, а послати су и звештаји Пензијско-инвалидском осигурању за брисање са евиденције, али је уписано и много матичних бројева.

 

Служба за односе са јавношћу

Comments are closed.

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©