Новости

Рад Канцеларије за оверу општине Косовска Митровица

Рад Канцеларије за оверу општине Косовска Митровица

Канцеларија за оверу општине Косовска Митровица врши оверу : преписа, рукописа, фотокопија, сагласности, пуномоћја… Врши се обавезно уз оригинал, у најмање два примерка копије од којих једна остаје овлашћеном раднику. У овој канцеларији странке добијају све неопходне информације које су им потребне у вези са њиховим пословима и потребама, одакле се , евентуално, упућују даље.

Протекли дани су били , за раднице овог одељења, изузетно испуњени. У прилог томе иде и чињеница да су :  оверено  696 копија,  44 сагласности и пуномоћја, 13 изјава са два сведока, 74 пуномоћја за регистрацију возила, 42 уверења за стипендију,  7 уговора о закупу ,  58 уверења за дом, 4 изјаве  о кретању пребивалишта , 4 уговора о подстанарском односу, 7 уговора о поклону, 58 извода са сликом ….

Служба за односе са јавношћу

Comments are closed.

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©