Профил општине Косовска Митровица

Контакт центар општине Косовска Митровица пружа Вам могућност да путем телефона добијете опште информације о начину остваривања својих права пред органима локалне самоуправе, као и о условима и начину коришћења портала електронске услуге.

 

 

 

 

Адреса:

Лоле Рибара ББ

Горе наведене информације можете добити:

– позивањем броја 028/422-500 (централа)

Радно време:

– радним даном од 07:00-15:00 часова

 Контакт служба:

opstinakosovskamitrovica@gmail.com

Инфо служба:

kontakt@kosmitrovica.rs

 

Copyright & design reserved to: PATRO© 2015