Privredna komora

Privredna komora Kosova i Metohije je interesna, samostalna i poslovno-stručna organizacija privrednih društava, preduzetnika i drugih oblika organizovanja koji obavljaju privrednu delatnost na teritoriji Kosova i Metohije i koje povezuje zajednički poslovni interes.

Komora, kao deo jedinstvenog povezivanja privrednih subjekata, učestvuje u ostvarivanju i obezbeđivanju zajedničkih interesa važnih za privredu Kosova i Metohije i za pospešivanje poslovanja svojih članova.

Delatnost komore je:
– pružanje i organizovanje stručne pomoći svojim članovima radi poboljšanja i unapređivanja
njihovog poslovanja;
– proučavanje pitanja koja se odnose na privredne grane zastupljene u komori, praćenje pojava
privrednog života i ocenjivanje njihovog dejstva na privredu Republike Srbije, odnosno svoje
teritorije ili područja;
– unapređivanje i uspostavljanje ekonomske saradnje sa inostranstvom, organizovanje
privredne i turističko-informativne propagande, sajmova, privrednih izložbi i drugih promotivnih
aktivnosti za potrebe svojih članova;
– predstavljanje domaće privrede u zemlji i inostranstvu i uključivanje iste u međunarodnu
razmenu roba i usluga na način kojim će se svojim članovima olakšati pristup svetskom tržištu;
– pružanje pravovremenih i kvalitetnih informacija svojim članovima radi pronalaženja
potencijalnih partnera i njihovog međusobnog povezivanja;
– razvoj informacionog sistema u komori;
– podsticanje istraživanja u oblasti naučno-tehnološkog razvoja;
– unapređivanje preduzetništva i menadžmenta i praćenje i prenošenje međunarodnih iskustava
u tim oblastima, a naročito menadžmenta u oblasti sistema kvaliteta.

hr-privredna-komora_310x186
Sedište Komore je u Kosovskoj Mitrovici, ul. Rudarske čete, b.b.

+381 028 423723
privkomkim1@open.telekom.rs

privkomkim@yahoo.com

 

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©