Председник Привременог органа

Александар Спирић

 Дипломирани инжењер пољопривреде

(рођен 1981.године – Косовска Митровица)

E-mail adresa: predsednik-spiric@kosmitrovica.rs

Copyright & design reserved to: PATRO© 2015