Општина

Општина Косовска Митровица је општина у Косовскомитровачком округу у Србији, која се налази на северном делу АП Косово и Метохија. У општини према проценама УНМИКа живи 130.000 становника, са површином од 350 km² и обухвата 49 насељених места. Општина је у стварности подељена на северни и јужни део, током реке Ибар. Јужни, албански део има око 110.000 становника и већина су Албанци уз мање заједнице: Бошњака, Турака, Рома, Ашкалија, Египћана и Горанаца. Северни, српски део има око 20.000 становника од којих су 17.000 Срби (од њих су 5.000-7.000 интерно расељена лица), а 3.000 мањине и то највише Албанци, Бошњаци, Роми и остали. Северном делу припадају и етнички мешовита насеља Горњи Суви До и Доњи Суви До. Број Бошњака у граду је преполовљен са цифре од око 6000 пре сукоба 1999. године. Око 8.000 Рома из јужног дела је после доласка КФОР-а расељено у северни део и централну Србију.

 

Мапа Космета

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©