Новости

Обавештење

Обавештење

 

Обавештавају се грађани Косовске Митровице да захтев-пријаву за интервенцију инспекције могу поднети Одељењу инспекције Општине Косовска Митровица и то:

  • Грађевинској инспекцији
  • Инспекцији за заштиту животне средине
  • Комуналној инспекцији
  • Саобраћајној инспекцији
  • Просветној инспекцији

 

Уз податке о подносиоцу захтева (име и презиме/назив фирме, ЈМБГ/МБ фирме, пребивалиште, седиште, адреса, контакт телефон), неопходно је доставити и податке о месту инспекције (адреса), као и чињенично стање.

Сви захтеви се могу послати на следећу мејл-адресу: kontakt@kosmitrovica.rs

Служба за односе са јавношћу

Comments are closed.

Copyright & design reserved to: PATRO© 2015