Načelnik Odeljenja za opštu upravu

Olivera Radović

 Diplomirani pravnik

(rođena 1972.godine – Kosovska Mitrovica)

Olivera Radović

E-mail adresa: nacelnik-opsteuprave@kosmitrovica.rs

U okviru Odeljenja za opštu upravu obavljaju se sledeći poslovi:

-prijem i razvrstavanje pošte, otpremanje pošte, evidentiranje i arhiviranje u skladu sa Uredbom o kancelarijskim poslovanju organa državne uprave,

-overa potpisa, rukopisa i prepisa dokumenata,

-vođenje jedinstvenog biračkog spiska, promene u istim po službenoj dužnosti ili zahteva stranaka do zaključenja JBS,

-prijem i prosleđivanje zahteva za izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga poverenih Opštinskoj upravi Grada Kraljeva,

-vođenje posebnih matičnih knjiga za opštinu Kosovska Mitrovica (prijava rođenja, prijava smrti, venčanja),

-administrativno tehnički poslovi mesnih zajednica, prijem zahteva i izdavanje uverenja građanima MZ,

-donošenje rešenja iz radnog odnosa zaposlenih u Opštinskoj upravi,

-izdavanje uverenja o kojima se vodi službena evidencija,

-poslovi vezani za odnose sa javnim medijima,

-poslovi vezani za rad Opštinskog veća,

-stručni i organizacioni poslovi za Skupštinu opštine i njena radna tela.

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©