Načelnik Odeljenja za imovinsko-pravne poslove

                                                                      Žarko Pajović

Diplomirani inženjer poljoprivrede

(rođen 1962.godine u Kosovskoj Mitrovici)

E-mail adresa: nacelnik-imov.prav.poslove@kosmitrovica.rs

Odeljenje za imovinsko pravne-poslove obavlja poslove koji se odnose na:

– rešavanje imovinsko-pravnih odnosa u postupku eksproprijacije i deeksproprijacije

– oduzimanje prava korišćenja neizgrađenog građevinskog zemljišta,administrativnog prenosa i komletiranja građevinskih parcela

– izuzimanja i davanja u zakup gdadsko građevinsko zemljište

-priznavanje prava ranijeg sopstvenika i vraćanje zemljišta u svojinu

– vođenje postupaka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta

-vraćanje utrina i pašnjaka u skladu sa zakonom

-uređenje zemljišta putem komasacije

-formiranje elektronske baze podataka o imovini opštine,kao i imovini koja je poverena JP,ustanovama,organizacijama i fizičkim licima

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©