Menu

Начелник Одељења за имовинско-правне послове

                                                                      Жарко Пајовић

Дипломирани инжењер пољопривреде

(рођен 1962.године у Косовској Митровици)

E-mail adresa: nacelnik-imov.prav.poslove@kosmitrovica.rs

Одељење за имовинско правне-послове обавља послове који се односе на:

– решавање имовинско-правних односа у поступку експропријације и деекспропријације

– одузимање права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта,административног преноса и комлетирања грађевинских парцела

– изузимања и давања у закуп гдадско грађевинско земљиште

-признавање права ранијег сопственика и враћање земљишта у својину

– вођење поступака и доношење решења по захтеву за враћање земљишта

-враћање утрина и пашњака у складу са законом

-уређење земљишта путем комасације

-формирање електронске базе података о имовини општине,као и имовини која је поверена ЈП,установама,организацијама и физичким лицима