Načelnik Odeljenja za urbanizam,građevinarstvo i stamebne poslove

Dragan Spasojević

Diplomirani inžinjer građevinarstva

(rođen 1971.godine – Kosovska Mitrovica )

DSC_0031

E-mail adresa: nacelnik-urb.gradj.stam.poslova@kosmitrovica.rs

Odeljenje za urbanizam,građevinarstvo i stmbene poslove obavlja poslove

iz nadležnosti opštinske uprave koji se odnosi na:

iz oblasti urbanizma i građevinarstva poslove koji se odnose na:

-proveru tehničke dokumentacije

-pripremu za donošenje i sprovođenje urbanističkih planova

-evindentiranje bespravnih objekata i njihovo usklađivanje sa planskim aktima/legalizacija objekata/

-izdavanje akta o urbanističkim uslovima

-potvrđivanje usklađenosti tehničke dokumentacije sa aktom o urbanističkim uslovima odnosno sa izvodom iz urbanističkog plana

-izdavanje odobrenja za izgradnju,tehnički pregled  i izdavanja upotrebne dozvole za objekte za koje je nadležna opština

-potvrda prijave građenja,odnosno izvođenje radova

-potvrda prijave građenja pomoćnih objekata

-potvrda prijava sanacija,adaptacije,tekućeg održavanja i promene namene objekta

-izdavanje potvrda o usklađenosti izgrađenih temelja sa glavnim projektom

-izdavanje rešenja o dozvoli postavljanja manjih montažnih o objekata na javnim površinama,izdavanje odobrenja za postavljanje reklamnih panoa,izdavanje odobrenja za raskopavanje javnih površina,izdavanje rešenja u vezi tehničke regulacije saobraćajnica.

I druge poslove iz ove oblasti u skladu sa zakonom i statutom opštine.

Stambeni poslovi iz nadležnosti opštine:

-iseljenje bespravno useljenih lica u stanove pravnih lica

-iseljenje iz zajedničkih prostorija

-izdavanje uverenja i izboru predsednika skupštine stanara.

I druge poslove iz oblasti u skladu sa zakonom i statutom opštine.

Iz oblasti zaštite životne sredine poslove koji se odnose na:

-zaštitu vazduha,zaštitu zemljišta,zaštitu biljnog i životinjskog sveta

-zaštitu prirodnih dobara i opasnih materija

-držanje i zaštitu životinja

-mere zaštite u planiranju i izgradnji objekata

I druge poslove iz ove oblasti u skladu sa zakonom i statutom opštine.

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©