Menu

Начелник Одељења за урбанизам,грађевинарство и стамебне послове

Драган Спасојевић

Дипломирани инжињер грађевинарства

(рођен 1971.године – Косовска Митровица )

DSC_0031

E-mail adresa: nacelnik-urb.gradj.stam.poslova@kosmitrovica.rs

Одељење за урбанизам,грађевинарство и стмбене послове обавља послове

из надлежности општинске управе који се односи на:

из области урбанизма и грађевинарства послове који се односе на:

-проверу техничке документације

-припрему за доношење и спровођење урбанистичких планова

-евиндентирање бесправних објеката и њихово усклађивање са планским актима/легализација објеката/

-издавање акта о урбанистичким условима

-потврђивање усклађености техничке документације са актом о урбанистичким условима односно са изводом из урбанистичког плана

-издавање одобрења за изградњу,технички преглед  и издавања употребне дозволе за објекте за које је надлежна општина

-потврда пријаве грађења,односно извођење радова

-потврда пријаве грађења помоћних објеката

-потврда приjава санација,адаптације,текућег одржавања и промене намене објекта

-издавање потврда о усклађености изграђених темеља са главним пројектом

-издавање решења о дозволи постављања мањих монтажних о објеката на јавним површинама,издавање одобрења за постављање рекламних паноа,издавање одобрења за раскопавање јавних површина,издавање решења у вези техничке регулације саобраћајница.

И друге послове из ове области у складу са законом и статутом општине.

Стамбени послови из надлежности општине:

-исељење бесправно усељених лица у станове правних лица

-исељење из заједничких просторија

-издавање уверења и избору председника скупштине станара.

И друге послове из области у складу са законом и статутом општине.

Из области заштите животне средине послове који се односе на:

-заштиту ваздуха,заштиту земљишта,заштиту биљног и животињског света

-заштиту природних добара и опасних материја

-држање и заштиту животиња

-мере заштите у планирању и изградњи објеката

И друге послове из ове области у складу са законом и статутом општине.

Архива вести

Kaлендар

februar 2021.
П У С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Курсна листа

Тренутни конкурси

Untitled Document