Načelnik odeljenja za privredu i komunalne delatnosti

Biljana Novaković

Diplomirani ekonomista.

(rođena 1959.godina – Srbica)

Biljana Novaković

E-mail adresa: nacelnik-priv.komunal.delatnosti@kosmitrovica.rs

Odeljenje za privredu i komunalne delatnosti:

-vrši upravne i stručne poslove iz oblasti privrede,prati kretanje i izrađuje stragetiju ukupnog privrednog razvoja opštine,nosioc je predloga projekta i programa u oblasti privrede.

-obavlja stručne i administrativne poslove radi ispunjenja potreba građana u oblasti zanatstva,ugostiteljstva,trgovine,turizma i drugih privrednih delatnosti i interesa za opštinu

-učestvuje u aktivnostima na unapređenju funkcionisanja JKP

-koordinira i prati aktivnosti organizacija i institucija čiji je osnivač opština

-u skladu sa nadležnostima Odeljenja,prikuplja podatke,analizira i izrađuje informacije o poslovanju privrednih društava iz oblasti privrede

-pruža tehničku pomoć pravnim licima i preduzetnicima pri registraciji privrednih društava i preduzetničkih radnji kod APR,i prati aktivnosti privrednih subjekata od značaja za opštinu,

-učestvuje u izradi analiza,informacija,izveštaja iz oblasti poljoprivrede,šumarstva,vodoprivrede.

-obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom,statutom i odlukama opštine,a po nalogu predsednika opštine,načelnika opštinske uprave i načelnika odeljenja.

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©