Načelnik odeljenja za inspekcijske poslove

Bojan Topličević

Specijalista-strukovni ekonomista

(rođen 1981.godine u Kosovskoj Mitrovici)

E-mail adresa: nacelnik-inspekcija@kosmitrovica.rs

Obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine.

Izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povereno opštini:

– Građevinska inspekcija
– Komunalna inspekcija
– Saobraćajna inspekcija
– Inspekcija za lokalne i nekategorisane puteve
– Inspekcija zaštite životne sredine

Građevinska inspekcija

Obavlja poslove upravnog nadzora nad primenom odredaba Zakona o planiranju i izgradnji i drugih propisa donetih na osnovu Zakona kojima se uređuju pitanja od značaja za izgradnju objekata, za objekte za koje odobrenje za izgradnju izdaje opština.

Komunalna inspekcija

Obavlja poslove upravnog nadzora nad sprovođenjem odredaba Zakona o komunalnim delatnostima. Vrši kontrolu stanja komunalnih objekata i pružanja komunalnih usluga javnih komunalnih preduzeća koja je osnovala opština i preduzeća kojima je povereno vršenje komunalnih poslova.

Saobraćajna inspekcija

Obavlja poslove upravnog nadzora nad sprovođenjem odredaba Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i propisa donetih na osnovu ovih zakona o obavljanju lokalnog prevoza: vanlinijski prevoz putnika, linijski i vanlinijski prevoz stvari, prevoz za sopstvene potrebe lica i stvari i auto taksi prevoz.

Inspekcija za lokalne i nekategorisane puteve

Obavlja poslove upravnog nadzora nad sprovođenjem Zakona o javnim putevima, kao i odluke o lokalnim i nekategorisanim putevima.

Inspekcija zaštite životne sredine

Obavlja povlove upravnog nadzora nad primenom mera zaštite vazduha od zagađenja u objektima za čiju gradnju dozvolu izdaje nadležni organ opštine i nadzor nad primenom mera zaštite od buke u zanatskim, komunalnim i stambenim objektima u opštini.

Obavlja nadzor nad primenom odredaba Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu; Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine i Zakona o zaštiti životne sredine.

 

 

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©