Načelnik odeljenja za finansije

Zoran Bratić

Diplomirani ekonomista

(rođen 1952.godine – Kosovska Mitrovica)

Zoran Bratić

E-mail adresa: nacelnik-finansija@kosmitrovica.rs

Odeljenje za finansije sastoji se od užih organizacionih jedinica i to: odseka za budžet, odseka za finansije, odseka za računvodstvo i službe lokalne poreske administracije.

Ovo Odeljenje obavlja sledeće poslove:

-priprema izradu i realizaciju budžeta i završnog računa opštine;

– prati plan izvršenja budžeta, predlaže rebalanse budžeta, kontroliše preuzete obaveze, prati primanja i izdatke budžeta, daje preporuke i smernice korisnicima budžetskih sredstava;

–  priprema Predlog odluke o privremenom finansiranju;

– o izvršenju budžeta najmanje dva puta godišnje informiše nadležni izvršni organ;

– vodi evidenciju o sredstvima budžeta, posebnih računa – predračuna i budžetskih sredstava;

– prati prilive na konsolidovanom računu trezora i kontroliše zahteve za plaćanje rashoda;

– upravlja gotovinskim sredstvima na konsolidovanom računu trezora, kontroliše rashode, upravlja i vodi evidenciju o dugu;

– obavlja knjigovodstveno-računovodstvene poslove, poslove finansijskog  i materijalnog poslovanja, poslove blagajne, likvidature i obračun zarada zaposlenih;

–  vodi poslovne knjige i usklađivanje sa glavnom knjigom trezora i sastavljanje konsolidovanih periodičnih i godišnjih izveštaja;

–  učestvuje u izradi normativnih akata opštinske uprave koji se odnose u delu finansija;

– vrši nabavku kancelarijskog i drugog materijala za opštinsku upravu i vodi evidenciju magacina o nabavljenom i izdatom materijalu i dostavlja knjigovodstvu radi knjiženja;

–  prikuplja i formira bazu podataka poreskih obveznika;

– prati ostvarivanje javnih prihoda privatnih i fizičkih lica;

–  utvrđivanje,kontrolu i naplatu izvornih prihoda lokalne samouprave;

– sarađuje sa nadležnim ministarstvima Republike Srbije i drugim državnim organima;

–  vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama opštine a po nalogu Predsednika opštine, načelnika Opštinske uprave i načelnika Odeljenja.

 

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©