Načelnik odeljenja za društvene delatnosti

Svetlana Pindović

Načelnik odeljenja za društvene delatnosti.

Diplomirani pravnik.

(Rođena 1967.godine – Kosovska Mitrovica)

 

E-mail adresa: 
nacelnik-drustv.delatnosti@kosmitrovica.rs

Odeljenje za društvene delatnositi u okviru svojih nadležnosti:

-učestvuje u planiranju sredstava za materijalne troškove i investicije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje,

-vrši poslove inspekcijskog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnim i srednjim školama,

-obezbeđuje uslove za rad, održavanje i ostvarivanje programa ustanova kulture, razvoja kulturno-umetničkog amaterizma i zaštite kulturnih dobara,

-obavlja poverene poslove iz oblasti biračko-invalidske zaštite i finansijske podrške porodici sa decom,

-obavlja poslove koji se odnose na zadovoljavanje određenih potreba građana utvrđenih zakonom u oblasti sporta i fizičke kulture,

-stara se o obezbeđivanju uslova za rad, održavanje i ostvarivanje programa ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač opština kao i organizacija socijalne zaštite čija je delatnost od interesa za opštinu,

-pomoć u stvaranju uslova za organizovanje omladinskih aktivnosti i delatnosti omladinskih organizacija, ostvaruje saradnju sa društvenim organizacijama i udruženjima građana u delatnostima od interesa za opštinu, kao i druge poslove predviđene zakonom i drugim aktima.

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©