Matična služba

 •  Zahtev za izvod iz matične knjige rođenih

( Formular za popunjavanje Zahtev-za-IMKR.doc )


 • Zahtev za promenu prezimena zbog promene porodičnog statusa (razvod braka, utvrđivanje očinstva, usvajanje i sl.)

( Formular za popunjavanje Zahtev za promenu prezimena zbog promene porodičnog sdoc )


 • Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu   

( Formular za popunjavanje Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu.doc )


 • Zahtev za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju

( Formular za popunjavanje Zahtev za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju.doc )


 • Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige venčanih

( Formular za popunjavanje Zahtev-za-IMKV .doc )


 • Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige umrlih

  ( Formular za popunjavanje Zahtev-za-IMKU.doc )


 • Prijava smrti u inostranstvu

( Formular za popunjavanje PRIJAVA SMRTI U INOSTRANSTVU.pdf )


 • Prijava rođenja u inostranstvu

( Formular za popunjavanje PRIJAVA ROĐENJA U INOSTRANSTVU.pdf )


 • Prijava o zaključenju braka u inostranstvu

( Formular za popunjavanje PRIJAVA O ZAKLJUČENJU BRAKA U INOSTRANSTVU.pdf )


 • Zahtev za ispravku i dopune u matičnim knjigama

( Formular za popunjavanje ZAHTEV ZA ISPRAVKU I DOPUNE U MATIČNIM KNJIAGAMA.pdf )


 • Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih

( Formular za popunjavanje ZAHTEV ZA NAKNADNI UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH.pdf )


 • Zahtev za promenu ličnog imena

( Formular za popunjavanje ZAHTEV ZA PROMENU LIČNOG IMENA.pdf )

 • Zahtev za ispravku u matičnoj knjizi  

( Formular za popunjavanje ZAHTEV ZA ISPRAVKU U MATIČNOJ KNJIZI.pdf )


 • Za venčanje u službenim prostorijama – BESPLATNO

 

 • Za venčanja van službenih prostorija na teritoriji opštine Kosovska Mitrovica – BESPLATNO

Žiro račun  840 – 742251843 – 73

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©