Новости

Конкурс за обуку за личне пратиоце детета и герентодомаћице на подручију КиМ за општине са српским већинским становништвом

Конкурс за обуку за личне пратиоце детета и герентодомаћице на подручију КиМ за општине са српским већинским становништвом

На основу Уговора о јавној набавци услуга социјалне заштите за партију 1“ лични пратилац детета“ са општином Звечан, Друштво за церебралну и дечију парализу Ивањица расписује јавни конкурс за обуку за посао личног пратиоца детета са сметњама у развоју/инвалидитетом, по акредитованом програму.

Према Правилнику о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, „Сл. гласник“ 42/2013 од 14.05.2013.године, сврха ангажовања  личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне практичне подршке ради укључивања у редовно школовање, и активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.Активности личног пратиоца детета, планирају се и реализују у складу са индивидуалним потребама детета у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, што укључује:

1) помоћ код куће у облачењу, одржавању личне хигијене (умивање, чешљање, прањезуба), прихрањењу (припрема и сервирање лакших оброка, храњење или помоћ у коришћењу прибора и сл.), припрему књига и опреме за вртић односно школу;

2) помоћ у заједници, што укључује:

(1) помоћ у коришћењу градског превоза (улазак и излазак из средстава превоза, куповина карте  и сл.),

(2) помоћ у кретању (оријентација у простору у колико је дете са оштећењем вида, гурање колица или коришћење других помагала и сл.),

(3) одлазак на игралишта односно места за провођење слободног времена (подршка у игри, подршка и посредовање у комуникацији и сл.), укључујући културне или спортске активности и друге сервисе подршке.

Сарадник – лични пратилац не може бити члан породичног домаћинства у коме живи корисник, сродник у правој линији,као ни брат и сестра, односно брат и сестра по оцу или мајци корисника.

Пријаве на конкурс са биографијом кандидата послати на адресу:  Друштва за церебралну и дечију парализу Ивањица, Венијамина Маринковића бр.6, 32250 Ивањица или електронским путем на маил адресу dcsunceivanjica@gmail.com

Рок за подношење пријава је 14.05.2019.године.

Герентодомаћица не може бити члан породичног домаћинства у коме живи корисник,сродник у правој линији као ни брат ни сестра,односно брат и сестра по оцу или мајци корисника.

Пријаве на конкурс са биографијом кандидата послати на адресу Центар за подршку и инклузију Хелп Нет, Војводе Миленка 37, 11000 Београд или електонским путем на маил адресу: info@helpnet,rs

Рок за подношење пријава је 14.05.2019.године.

 

 

Comments are closed.

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©