Kancelarija overe

 


  Overa: Prepisa, rukopisa, fotokopija, saglasnosti, punomoćja.

Vrši se obavezno uz original, u najmanje dva primerka kopije,

od kojih jedna ostaje ovlašćenom radniku.

 

  Overa prepisa:

* Original dokumenta

* Najmanje dva prepisa (fotokopija)

* Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

 

  Overa izjave, ovlašćenja, saglasnosti:

* Najmanje dva primerka izjave koja se overava

* Obavezno prisustvo stranke sa ličnom ispravom

* Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

 

  Overa ovlašćenja za auto (registracija vozila i upravljanje istim):

* Najmanje dva primerka koja se overavaju

* Obavezno prisustvo davalaca ovlašćenja

* Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

 

  Overa potpisa izjave dva svedoka:

* Najmanje dva primerka izjave koje se overavaju

* Obavezno prisustvo svedoka sa ličnom ispravom

* Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

     

 Cene usluga:

* Overa po primerku dokumenta                                                                         170,00 dinara

* Saglasnost, punomoćje, izjave sa dva svedoka                                                300,00 dinara

* Overe izvoda i državljanstva                                                                         100,00 dinara

* Saglasnost roditelja za putovanje                                                                   300,00 dinara

* Overa indeksa po listu                                                                                        50,00 dinara

* Overa svedočanstva, diploma po kopiji                                                           170,00 dinara

* Lica oslobođena od naplate takse su korisnici socijalne pomoći uz dokaz rešenja da su korisnici iste

 

  * Uplate vršiti na:

Broj žiro računa   840-742251843-73

Poziv na broj      41-310

Primalac   SO Kosovska Mitrovica

 

PUNOMOĆJE ZA IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE:  (Punomoćje za davanje putne isprave-pasoša)

PUNOMOĆJE ZA OVERAVANJE DOKUMENATA,LIČNE I PUTNE ISPRAVE: (Punomoćje za overavanje dokumenata,lične i putne isprave)

IZJAVA ZA DODELU STUDENTSKE STIPENDIJE: (Izjava za dodelu studentske stipendije)

IZJAVA ZA OSTVARENJA PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ: (Izjava za ostvarenja prava na novčanu socijalnu pomoć)

SAGLASNOST RODITELJA ZA PUTOVANJE DECE:  (Saglasnost roditelja za putovanje dece)

SAGLASNOST RODITELJA ZA PUTOVANJE DECE-OTAC: (Saglasnost-roditelja-za-putovanje-dece-otac)

SAGLASNOST RODITELJA ZA PUTOVANJE DECE-MAJKA: (Saglasnost-roditelja-za-putovanje-dece-majka)

UVERENJE O PROSEČNOM PRIHODU: (Uverenje o prosečnom prihodu)

UVERENJE O PROSEČNIM MESEČNIM PRIHODIMA: (Uverenje u prosečnim mesečnim prihodima)

 

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©