Канцеларија овере

ОВЕРА РУКОПИСА,

ПРЕПИСА,

ФОТОКОПИЈА  ( Диплома,сведочанства,извода,личне карте… )

САГЛАСНОСТИ,

ПУНОМОЋЈА.

Цена овере по примерку докумената – 170 динара.

Сагласност,пуномоћје,изјаве са два сведока – 300 динара.

Овера ИНДЕКСА по листу – 50 динара.

Сагласност родитеља за путовање – 300 динара

Овера извода – 100 динара.

Уверење са два сведока за социјалу је ослобођено од таксе, уз доказ решења да је корисник социјалне помоћи.

Уплате вршити на

Бр. Ж.Р.   840-742251843-73

Позив на број 41-310

Прималац СО Косовска Митровица.


 

ПУНОМОЋЈЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПУТНЕ ИСПРАВЕ:  (Пуномоћје за давање путне исправе-пасоша)

ПУНОМОЋЈЕ ЗА ОВЕРАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА,ЛИЧНЕ И ПУТНЕ ИСПРАВЕ: (Пуномоћје за оверавање докумената,личне и путне исправе)

ИЗЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ: (Изјава за доделу студентске стипендије)

ИЗЈАВА ЗА ОСТВАРЕЊА ПРАВА НА НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ: (Изјава за остварења права на новчану социјалну помоћ)

САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА ЗА ПУТОВАЊЕ ДЕЦЕ:  (Сагласност родитеља за путовање деце)

УВЕРЕЊЕ О ПРОСЕЧНОМ ПРИХОДУ: (Уверење о просечном приходу)

УВЕРЕЊЕ О ПРОСЕЧНИМ МЕСЕЧНИМ ПРИХОДИМА: (Уверење у просечним месечним приходима)

 

Copyright & design reserved to: PATRO© 2015