JP Direkcija za građevinsko zemljište

Osnovna delatnost naše Direkcije je uređenje i održavanje građevinskog zemljišta i korišćenje izgrađenog-uređenog građevinskog zemljišta.

Takođe, pored investicionog ulaganja u nove objekte komunalne infrastrukture, obavljamo i sledeće aktivnosti:
– Održavanje higijene javnih površina;
– Održavanje zelenih površina, parkova;
– Održavanje gradskog groblja;
– Održavanje gradskih ulica, puteva i drugih javnih površina u gradu;
– Održavanje sistema atmosferske kanalizacije;
– Održavanje javne rasvete.
Tel.: 028/497-501
Fax.: 028/497-480

Copyright & design reserved to: PATRO© 2015