Menu

ЈП Дирекција за грађевинско земљиште

Основна делатност наше Дирекције је уређење и одржавање грађевинског земљишта и коришћење изграђеног-уређеног грађевинског земљишта.

Такође, поред инвестиционог улагања у нове објекте комуналне инфраструктуре, обављамо и следеће активности:
– Одржавање хигијене јавних површина;
– Одржавање зелених површина, паркова;
– Одржавање градског гробља;
– Одржавање градских улица, путева и других јавних површина у граду;
– Одржавање система атмосферске канализације;
– Одржавање јавне расвете.
Tel.: 028/497-501
Fax.: 028/497-480