Ime grada

Ime Mitrovica potiče iz 14. veka, po crkvi Svetog Dimitrija Solunskog, koja je bila ispod zvečanskog utvrđenja, a koju je 1315. godine srpski kralj Milutin darovao svojoj zadužbini – manastiru Banjska.
Kao rudarski grad Trepča se spominje 1303. godine. U vreme Nemanjića kraj Kosovske Mitrovice izdizao se grad Zvečan koji je igrao važnu ulogu u srednjevekovnoj istoriji Srbije, a čije se ruševine i danas uzdižu na obližnjem istoimenom brdu. Današnji grad se prvi put pominje kao Dmitrovica sredinom 15. veka.

Nakon Prvog balkanskog rata 1912. Kosovska Mitrovica, zajedno sa ostatkom Kosova i Makedonijom ulazi u sastav Kraljevine Srbije, a 1918. Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Nakon Drugog svetskog rata, u skladu sa načelom da bi u svakoj republici i pokrajini SFRJ po jedan grad trebalo da ponese ime predsednika Josipa Broza Tita, Kosovska Mitrovica menja ime i postaje Titova Mitrovica. Početkom 90-tih godina 20. veka gradu je vraćeno njegovo staro ime Kosovska Mitrovica.

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©