Grb grada

Grb Kosovske Mitrovice

VELIKI GRB KOSOVKSE MITROVICE

Čuvari štita na Velikom grbu su dva srebrna orla (koji simbolišu pripadnost i odanost R.Srbiji) u poletu uzdignutih krila: zlatnih kljunova, nogu, kandži i crvenog jezika. Desni orao pridržava zlatnim resama odrubljeni steg R.Srbije (trobojka horizontalno poređenih polja istih visina crvene, plave i bele boje), a desni pridržava zlatnim resama odrubljeni steg opštine K.Mitrovica (crvene boje podeljen zlatnim krstom na četiri polja sa po jednim ognjilom u svakom polju, okrenuti ka spoljnim stranama). Oba stega su istaknuta na braon kopljima sa zlatnim vrhovima. Postament je zeleni brežuljak na kojem se nalaze sedam crvenih božurova (simbol prolivene krvi srpskih rodoljuba). Na lenti je ispisano Kosovska Mitrovica ćiriličnim pismom.

Grbovi
SREDNJI GRB KOSOVSKE MITROVICE

Iznad Malog grba nalazi se zlatna bedemska kruna sa tri vidljiva merlona (što označava da grad ima više od 50.000 stanovnika) ukrašena sa tri plava safira i dva crvena rubina (što predstavlja činjenicu da je K.Mitrovica bila neko vreme prestonica Kraljevine Srbije). Na lenti je ispisano Kosovska Mitrovica ćiriličnim pismom.

MALI GRB KOSOVSKE MITROVICE 

U plavom štitu polukružnog oblika nalazi se Sveti Dimitrije Solunski (svetac po kome je K.Mitrovica dobila ime, krsna slava grada tj. zaštitnik grada), odeven u zlatni oklop u kombinaciji sa braon materijalima, ogrnut crvenim plaštom. Sveti Dimitrije Solunski u svojoj desnoj ruci drži braon koplje sa zlatnim vrhom, a u levoj ruci drži mali crveni štit polukružnog oblika do pola vidljiv sa zlatnim krstom i ognjilima, okrenutim ka spoljnim stranama štita (“Vatrom ćemo krst braniti”). Sveti Dimitrije Solunski stoji na zeleno trovršje (što predstavlja tri planine koje okružuju Kosovsku Mitrovicu: Kopaonik, Golija i Mokra Gora) ispod kojeg se nalaze tri plave vijugave reke (što predstavlja tri reke koje protiču kroz Kosovsku Mitrovicu: Ibar, Sitnica i Ljušta), u stopi štita nalaze se dva ukrštena crna čekića (simboli rudarske tradicije ovog kraja).

 

 

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©