Javne nabavke

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNIH NABAVKI 1.3.9/20

Imajući u vidu trenutno vanredno stanje i situaciju u zemlji kao i Zaključak Vlade o privremenoj obustavi izvršenja pojedinih rashoda i izdataka SP Br. 187/2020-03, a koji obuhvataju i rashode u okviru realizacije navedenog programa, Kancelarija neće biti u mogućnosti da izvršava plaćanja u vezi sa realizacijom javnih nabavki radova u vezi sa realizacijom projekta u okviru Programa, što se može smatrati obektivnim i dokazivim razlogom za obustavu postupka javne nabavke.


 

Na osnovu člana 109. st. 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/2015 i 68/2015)  Predsednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica, u svojstvu naručioca, u postupku JN broj 1.3.9/20. Odluka o pokretanju postupka 01 broj 404-13 od 17.03.2020. godine i Rešenje o formiranju komisije 02-11 od 17.03.2020 godine. , radi nabavke radova – Izvođenje radova na obnovi i unapređenju objekta fakulteta Tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, donosi:

 

ODLUKU O OBUSTAVI POSTUPKA JN 1.3.9/20

 

  1. Stavlja se van snage Odluka o pokretanju postupka JN 1.3.9/20, 01 broj od 404-13 od 17.03.2020. godine kao i poziv za podnošenje ponuda za JN 1.3.9./20 Izvođenje radova na obnovi i unapređenju objekta fakulteta Tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici , objavljen na portalu uprave za javne nabavke 17.03.2020. godine.
  1. Obustavlja se postupak JN 1.3.9/20, naručioca opštine Kosovska Mitrovica, radi nabavke radova – – Izvođenje radova na obnovi i unapređenju objekta fakulteta Tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici.
  2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Opština Kosovska Mitrovica postupajući po Odluci Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima  broj 351-01-24/2020-01 od 17.03.2020. godine, kojom je odobren namenski transfer za izvođenje radova na obnovi i unapređenju objekta fakulteta Tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, pokrenula je postupak Javne nabavke velike vrednosti 1.3.9/20 u svojstvu naručioca, a naručilac je doneo Odluku o pokretanju postupka 01 broj 404-13 od 17.03.2020. godine i Rešenje o formiranju komisije 02-11 od 17.03.2020 godine , i objavio na portalu Uprave za javne nabavke Poziv za podnošenje ponuda za JN 1.3.9/20- izvođenje radova na obnovi i unapređenju objekta fakulteta Tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici  dana 17.03.2020. godine.

Međutim, pre isteka roka za podnošenje ponuda koji je bio do 21.04.2020 godine do 11.30 časova, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, zahteva da se postupak  JN 1.3.9/20 – Izvođenje radova na obnovi i unapređenju objekta fakulteta Tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici obustavi, po obaveštenju broj 4-00-1/2020-01 od 07.04.2020. godine.

U obaveštenju Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima broj 4-00-1/2020-01 od 07.04.2020 godine se navodi sledeće :

„Obraćamo se povodom postupka javnih nabavki koji se finansiraju preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima (u daljem tekstu: Kancelarija) u skladu sa Programom obnove objekata javne namene u javnoj oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sporta (u daljem tekstu: Program).

Ovim putem obaveštavamo da su nastupile okolnosti zbog kojih je neophodno obustaviti predmetne postupke javnih nabavki u skladu sa članom 109. stav 2. Zakona o javnim nabavkam („Službeni glasnik RS“ , br. 124/12, 14/15 i 68/15) – (u daljem tekstu: Zakon).

Naime, imajući u vidu trenutno vanredno stanje i situaciju u zemlji kao i Zaključak Vlade o privremenoj obustavi izvršenja pojedinih rashoda i izdataka SP Br. 187/2020-03, a koji obuhvataju i rashode u okviru realizacije navedenog programa, Kancelarija neće biti u mogućnosti da izvršava plaćanja u vezi sa realizacijom javnih nabavki radova u vezi sa realizacijom projekta u okviru Programa, što se može smatrati obektivnim i dokazivim razlogom za obustavu postupka javne nabavke, a koji se nije mogao predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućava da se započeti postupak okonča“.

Opština Kosovska Mitrovica postupa po Odluci Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima broj 4-00-1/2020-01 od 07.04.2020, nije moguće okončati započeti postupak javne nabavke jer se isti ne bi mogao izvršiti iz objektivnih razloga – nedostatka finansijskih sredstava, na osnovu čl. 109. St.2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/2015 i 68/2015) doneta je odluka kao u dispozitivu.

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©