Dečija zaštita

ZAHTEVI ZA DEČIJI I MATERINSKI DODATAK


 

– Dečija zaštita je skup programa usmerenih na zaštitu, brigu i zdrav razvoj dece

U državnom i lokalnom okviru pružaju se usluge socijalne zaštite u stanju rizika ili potrebe deteta, kao i njihovim porodicama od strane javnih institucija. Pažnja je usmerena na poboljšanje zdravstvenog i emotivnog stanja deteta.

Pri odeljenju društvenih delatnosti obrazovana je kao organizaciona jedinica dečija zaštita i poverenih poslova u oblasti društvene brige o deci i zaštite porodilja, u kome se odvijaju poslovi: ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva od rada radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta, ostvarivanje prava na roditeljski i dečiji dodatak i drugi poslovi u skladu sa zakonom i odlukama organa grada.

 

Korisnici :

* Roditelji i deca;

* Porodilje;

* Staratelji dece;

* Hranitelji.

 

-Vrsta postupka:

* Materinski dodatak

* Dečiji dodatak

* Naknada zarade porodiljama

* Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu ometenu u razvoju i decu bez roditeljskog staranja

* Prava na regresivanje svih troškova boravka u predškolskim ustanovama

 

-Zahtevi:

* Zahtev za ostvarivanje pomoći za novorođenče

* Zahtev za ostvarivanje pomoći porodici sa decom

* Zahtev komisiji za procenu potreba za pružanje dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu/učeniku za pokretanje postupka procene

 

ZA OSTVARIVANJE POMOĆI ZA NOVOROĐENČE (klik za preuzimanje)

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE POMOĆI PORODICI SA DECOM  (klik za preuzimanje)

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©