Brojevi

Phone-Icon

 

 

 

 

 

Policija  –  Br.telefona 028/192

Vatrogasci  –  Br.telefona 028/193

Hitna pomoć  –  Br.telefona 028/194

Telefonski imenik  –  Br. telefona 028/11811 Opština Kosovska Mitrovica  –  028/422-500

Kancelarija za Kosovo i Metohiju  –  Br.telefona 028/497-163

Bolnica  –  Br.telefona 028/497-881

Poreska uprava-Filijala Kosovska Mitrovica, za područje Kosova i Metohije – Br.telefona 028/497-230

Gradska apoteka  –  Br.telefona 028/424-335

Železnička stanica  –  Br.telefona 028/665-770

Autobuska (Kosmet – prevoz) –  Br. telefona 028/498-228

Univerzitet u Prištini  –  Br.telefona 028/422-340

TV Most  –  Br.telefona 028/665-655

Radio Kosovska Mitrovica  –  Br.telefona 028/665-618

Radio Kontakt Plus  –  Br.telefona 028/425-023

Dankos plus televizija  –  Br.telefona 028/423-663

Ustanova za sport, omladinu i specijalizovane usluge  –  Br.telefona 028/424-114

Direkcija za građevinsko zemljište i puteve  –  Br.telefona 028/497-480

Direkcija za stambeni i poslovni prostor  –  Br.telefona 028/497-234

Kulturni centar “Dragica Žarković”  –  Br.telefona 028/497-126

Gradski muzej  –  Br.telefona 028/425-365

Gradska biblioteka “Vuk Karadžić”  –  Br.telefona 028/497-176

Međuopštinski centar za socijalni rad  –  Br.telefona 028/497-483

Gimnazija  –  Br.telefona 028/425-334

Tehnička škola “Mihailo Petrović Alas”  –  Br.telefona 028/425-332

Ekonomsko-trgovinska škola  –  Br.telefona 028/425-335

Medicinska škola  –  Br.telefona 028/498-395

OŠ “Branko Radičević”  –  Br.telefona 028/422-678

Južne škole “Vlada Ćetković”  –  Br.telefona 028/425-563

Predškolska ustanova “Danica Jaramaz”  –  Br.telefona 028/424-738(842)

Fakultet Umetnosti  –  Br.telefona 028/497-924

Fakultet tehničkih nauka (FTN)  –  Br.telefona 028/425-320

Filozofski fakultet  –  Br.telefona 028/425-497

Medicinski fakultet  –  Br.telefona 028/498-298

Pravni fakultet  –  Br.telefona 028/425-339

Ekonomski fakultet  –  Br.telefona 028/498-503

Zdravstveni centar  –  Br.telefona 028/498-310

Republički fond za zdravstveno osiguranje  –  Br.telefona 028/497-932

Narodna tehnika  –  Br.telefona 028/497-784

Studentski centar  –  Br.telefona 028/425-510

Sportski centar “Kosta Vojinović”  –  Br.telefona 028/423-179

JKP Vodovod “Ibar”  –  Br.telefona 028/425-122

Nacionalna služba za zapošljavanje  –  Br.telefona 028/420-612

Kosmet prevoz  –  Br.telefona 028/498-232

Zavod za javno zdravlje (Higijenski)  –  Br.telefona 028/498-275

RMHK “Trepča”  –  Br.telefona 028/665-208(216)

Jasmina Dedić (školska uprava)  –  Br.telefona 028/424-359

Crveni krst  –  Br.telefona 028/422-024

Elektrokosmet (EPS)  –  Br.telefona 028/425-579

 

 

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©