Arhiva

02.03.2015.godina

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE KOSOVSKA MITROVICA

 Raspisuje

 JAVNI POZIV

ZA REALIZACIJU PROGRAMASTRUČNA PRAKSA U 2014 – 2015. GODINI SA 10 NEZAPOSLENIH LICA

Oglas stručna praksa – OKTOBAR 2014


 

03.07.2014.godina

Strategija lokalnog ekonomskog razvoja opštine Kosovska Mitrovica

Ovo je osnova dokumenta strategije  lokalnog ekonomskog razvoja opštine Kosovska Mitrovica. -a i on će u narednom periodu biti dorađen tako da S. O. K. M. bude spremna za potencionalne investitore. Ovim projektom će se u narednom periodu implementacijom obezbediti nova radna mesta, razvoj infrastrukture i poboljšanje uslova života građana opštine. U PDF prilogu vam dostavljajamo niz planova i inicijativa na kojima je lokalna samouprava radila u proteklom periodu : Strategija lokalnog ekonomskog razvoja opštine Kosovska Mitrovica (PDF)

 

_____________________________________________________________________

 

 

12.04.2014.godina

 

Stipendija studentima sa teritorije opštine  Kosovska Mitrovica za 2014 godinu.

Na osnovu  Odluke  Privremenog organa  opštine Kosovske Mitrovica o raspisivanju konkursa za dodelu stipendija studentima sa teritorije opštine  Kosovska Mitrovica za 2014 godinu, Konkursna  komisija je na osnovu  prispele dokumentacije i konkursnih  kriterijuma, zaključila  da sledeći kandidati ispunjavaju uslove  i donela rang listu.

Rang lista ( preuzmi listu )

_____________________________________________________________________

28.04.2014.godina

Na osnovu člana 5. Odluke o stipendiranju studenata sa teritorije opštine Kosovska Mitrovica ( 01 broj 67 – 1 / 1 od 07.04.2014. godine ) i Odluke o broju i visini studentskih stipendija za 2014. godinu (01 broj 67 – 1 od 07.04.2014. godine),

Komisija za dodelu stipendija studentima raspisuje

 

K O N K U R S

ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA SA TERITORIJE OPŠTINE KOSOVSKA MITROVICA ZA 2014. GODINU

 

  1. Raspisuje se Konkurs za dodelu stipendija studentima sa prebivalištem na teritoriji opštine Kosovska Mitrovica, za 2014. godinu.

 

  1. Pravo prijave na konkurs imaju redovni studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija (u daljem tekstu: student), pod sledećim uslovima:

 

–         da su upisali jednu od godina osnovnih ili diplomskih akademskih studija, od druge do poslednje;

–         da studiraju na teret budžeta;

–         da tokom studija imaju prosečnu ocenu najmanje 8,0;

–         da tokom studija nisu obnavljali ni jednu godinu,

–         da imaju prebivalište na teritoriji opštine Kosovska Mitrovica i

–         da nisu korisnici stipendije po nekom drugom osnovu u 2014. godini.

 

  1. Odluku o visini stipendija donosi Privremeni organ opštine Kosovska Mitrovica u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Kosovska Mitrovica za 2014. godinu.

 

  1. Kandidat uz prijavu na konkurs podnosi sledeća dokumenta:

 

–         uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija sa stepenom studija (izdaje fakultet);

–         uverenje o visini prosečne ocene tokom studija(izdaje fakultet);

–         uverenje da tokom studija nije obnavljao godinu (izdaje fakultet);

–         fotokopiju indeksa i

–         uverenje o prebivalištu (izdaje PU Kosovska Mitrovica).

 

  1. Redosled studenata za dodelu stipendija utvrđuje se na osnovu kriterijuma utvrđenim Odlukom o stipendiranju studenata sa teritorije opštine Kosovska Mitrovica.

 

  1. Stipendija se isplaćuje u trajanju od šest meseci, počev od 01. aprila 2014. godine zaključno sa 30. novembrom 2014. godine (osim za mesec jul i avgust).

 

  1. Korisnik gubi pravo na stipendiju u slučaju: netačno prikazanih podataka, ukoliko se utvrdi da je korisnik stipendije po nekom drugom osnovu u 2014. godini, promene prebivališta i ukoliko napusti redovno školovanje.

 

  1. Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u listu Jedinstvo i na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Kosovska Mitrovica.

 

  1. Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće uzeti u razmatranje.

 

  1. Prijave na Konkurs dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Kosovska Mitrovica, Filipa Višnjića bb,sa naznakom: „Prijava na konkurs za dodelu stipendija studentima“.

 

KOMISIJA ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA

_____________________________________________________________________

02.04.2014.godina

Povodom Uskršnjih praznika Ustanova za sport,omladinu i specijalizovane usluge-sekcija za kulturni amaterizam u saradnji sa Kulturnim centrom „Dragica Žarković“,raspisuje:

 

 

         Poštovani prijatelji,

 

Povodom Uskršnjih praznika Ustanova za sport, omladinu i specijalizovane usluge-sekcija za kulturni amaterizam  u saradnji sa Kulturnim centrom “Dragica Žarković”, raspisuje:

 

KONKURS

 

 

– Najlepše ukrašenog Vaskršnjeg jajeta,

-Najlepši  likovni  rad posvećen Vaskrsu.

            Pravo učešća imaju učenici  osnovnih škola opštine Kos.Mitrovica  koji konkurišu sa po jednim radom, podeljeni u dve grupe:

 

-prva grupa od prvog do četvrtog razreda

-druga grupa od petog do osmog razreda

Tema ” USKRS-NAJRADOSNIJI HRIŠĆANSKI PRAZNIK”

 

Radove dostaviti  Ustanovi za sport, omladinu i specijalizovane usluge – sekcija za kulturni amaterizam Kolašinska 64 (bivša zgrada Opštine kod tri solitera , treći sprat) najkasnije do 11.04.2014.godine (petak) do 13 časova  .Dostavljeni radovi se ne vraćaju .

 

Najuspešniji  radovi biće nagrađeni.

 

Generalni pokrovitelj Privremeni organ Opštine Kosovska Mitrovica

 

Najbolji radovi biće proglašeni na završnoj priredbi dana 16.04.2014.god. (sreda) u sali Društvene ishrane u Kos.Mitrovici.

sa početkom u 13 časova.

 

U programu učestvuju članovi školskih sekcija i KUD ”Kosovski Božur” iz Kosovske Mitrovice

 

 

 

 

      Ustanova za sport, omladinu i specijalizovane usluge

 

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©