Daily Archives: 6. новембра 2019.

Новости новембар 6, 2019

Рад Канцеларије за оверу општине Косовска Митровица

Канцеларија за оверу општине Косовска Митровица врши оверу : преписа, рукописа, фотокопија, сагласности, пуномоћја… Врши се обавезно уз оригинал, у најмање два примерка копије од којих једна остаје овлашћеном раднику. У…

Read More
Рад Канцеларије за оверу општине Косовска Митровица

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©