Daily Archives: 6. септембра 2019.

Новости септембар 6, 2019

Рад одељења општине Косовска Митровица

Општа управа општине Косовска Митровица је највећи сектор саме општине и као таква она има највише рада са странкама, највише посла у областима матичних служби, овере, писарнице и месних заједница….

Read More
Рад одељења општине Косовска Митровица

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©