Daily Archives: 3. септембра 2019.

Новости септембар 3, 2019

Локални акциони план у сарадњи са Националном службом за запошљавање

Почетком маја месеца 2019.године општина Косовска Митровица у сарадњи са Националном службом за запошљавање, филијала Косовска Митровица потписала је Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или…

Read More
Локални акциони план у сарадњи са Националном службом за запошљавање
Новости септембар 3, 2019

Почела нова школска година

Школе са подручја Косовске Митровице почеле су са радом на време,односно 02.септембра. Тиме је званично почела и нова 2019/20. у складу са Календаром образовно-васпитног система за основне и Календаром образовно-васпитног…

Read More
Почела нова школска година
Новости септембар 3, 2019

Конкурс за доделу станова

  На основу члана 86. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/2014- др.закон, 101/2016 и 47/2018), члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Косовска Митровица и образовању…

Read More
Конкурс за доделу станова

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©