Daily Archives: 5. априла 2019.

Новости април 5, 2019

КОНКУРС

  У циљу реализације Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 401-941/2019 од 07. фебруара 2019. године којим је усвојен Програм расподеле и коришћења подстицајних средстава за развој пољопривреде на подручју…

Read More
КОНКУРС

PATRONIKA | Web solutions & Digital marketing 2019 ©